صفحه آرشیو

اهل بیت علیهم السلام و آیه 23 شورى (آیه مودت)

اهل بیت علیهم السلام و آیه ۲۳ شورى (آیه مودت)

اهل بیت علیهم السلام و آیه ۲۳ شورى (آیه مودت) چرا از کلمه «القربى» در آیه ۲۳ شورى، اهل بیت(ع) را استنباط می‌کنید؟ پاسخ اجمالی در هر گزاره و جمله‌اى اگر مراد گوینده از جمله یا واژه‌هایى که در آن بکار برده است معلوم نباشد، باید به سراغ…