صفحه آرشیو

اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی

اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی

اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی داشتن یک زندگی منطقی، سالم، هدفمند و انعطاف‌پذیر برای مواجهه با مشکلات و فراز و نشیب‌های آن، خواسته ی هر انسان خردمندی است، اما چرا دست‌یابی به این هدف ارزشمند دست‌کم برای بسیاری از ما میسر نیست، سوالی است که با…