صفحه آرشیو

اگر علی (علیه السلام) پسر پیامبر بود… مجمع جهانی شیعه شناسی دکتر آیت پیمان

اگر علی (علیه السلام) پسر پیامبر بود…

اگر علی (علیه السلام) پسر پیامبر بود... آیا اگر امام علی علیه السلام پسر پیامبر بود باز هم شیعه و سنی وجود داشت؟  باید توجه داشت که وجود دو فرقه شیعه و اهل سنت، ارتباطى با آنچه به عنوان فرزند پیامبر ذکر کرده اید ندارد. این اختلاف یک…