صفحه آرشیو

ایران

سیر تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی

دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی، هم‌چون انقلاب، پیامدهای گونا‌گونی دارند. از آن شمار است برانگیخته شدن میل مورخان به نگارش روی‌دادهایی که به انجام یک حکومت و آغاز حکومتی دیگر منجر می‌شود. انقلاب اسلامی نیز بنا بر طبع دگرگون‌ساز خود، چنین خواستی را…

دیدار مشاور رئیس جمهور افغانستان و دبیر کل مجمع جهانی شیعه شناسی

دیدار مشاور رئیس جمهور افغانستان و دبیر کل مجمع جهانی شیعه شناسی سید ناصر عطائی مشاور رئیس جمهور افغانستان  و رئیس شورای ملیت سادات با دکتر آیت پیمان دبیرکل مجمع جهانی شیعه شناسی دیدار و گفتگو کرد در این دیدار آقای سید ناصر…

اوضاع سیاسى اجتماعى ایران در زمان حمله مغول

اوضاع سیاسى اجتماعى ایران در زمان حمله مغول ابتدا موقعیت جغرافیایی ماوراءالنهر و خوارزم مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بستر تاریخی و جغرافیایی لازم جهت بررسی اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خوارزمشاهیان و هجوم مغولان فراهم شود. سپس وضعیت فلات…