با همسرت خوش رفتار باش تا زندگى ات با صفا گردد. «من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۹۲، ح۵۸۳۴»