صفحه آرشیو

بحرانهای اجتماعی سیاسی

بحرانهای اجتماعی سیاسی

تاریخ، علم زندگی

اگر تعلیم و تربیت با تمامی کلیت و جامعیت خویش در نظر دارد یک نسل را برای زندگی در جامعه فرد آماده سازد، آموزش تاریخ چه نقشی در فراهم آمدن این آمادگی خواهد داشت؟ به طور کلی آموختن برای زیستن، در چه جایی مستلزم بهره‌گیری از دانش تاریخ…

ناتوی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن ازمنظر قرآن کریم

ناتوی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن ازمنظر قرآن کریم مقدمه: در ابتدای دهه ۱۳۷۰ بحث فراگیر عمومی در جامعه ایرانی، مسأله « تهاجم فرهنگی» بود. تهاجم فرهنگی، هجوم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ... مفاهیمی بود که در بین مردم…

پیش گیری از جرم از منظر قرآن (۱)

مقدمه پیش گیری از جرم که مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاری های اجتماعی است، جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها دارد. از دیدگاه علمی، جلوگیری از بروز هر مفسده و معضل اجتماعی و فردی، بهترین شیوه مبارزه با…

پیش گیری از جرم از منظر قرآن (۲)

ب- ترویج اخلاق و ارزش های انسانی منابع دینی ما دارای غنی ترین و والاترین اصول ارزش های اخلاقی است که نمونه های آن را در هیچ مکتب دیگری نمی توان یافت. هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام به معرفی حقایق اخلاقی نپرداخته و به نقش والای اخلاق در…

تحلیلی جامعه شناختی از بحران های اجتماعی – سیاسی حکومت علوی

حکومت کوتاه حضرت علي عليه السلام (35 - 40 ه) شاهد سه جنگ داخلي بزرگ، تعرضات مخالفان در سرحدات و بروز شکاف هاي اجتماعي و ناآرامي هاي گسترده در سطح امپراتوري توسعه يافته اسلامي بود که سرانجام به شهادت آن حضرت منجر گرديد.بدون ترديد فهم تحولات…