صفحه آرشیو

برابری قدرت یاران امام زمان با چهل نفر

برابری قدرت یاران امام زمان با چهل نفر

برابری قدرت یاران امام زمان با چهل نفر خلاصه پرسش آیا روایاتی که قدرت هر یک از یاران امام مهدی(عج) را برابر با چهل نفر می‌داند، مورد پذیرش می‌باشند؟ پرسش در روایات آمده است که در حکومت جهانی حضرت مهدی(ع) یک…