صفحه آرشیو

برخورد اهل بیت علیهم السلام با اهل سنت

برخورد اهل بیت علیهم السلام با اهل سنت

برخورد اهل بیت علیهم السلام با اهل سنت در موضوع وحدت اسلامی ، برخی شیعیان گمان می کنند که موضوع وحدت میان شیعه و اهل سنت ، یک امر صوری و به صورت تقیه است و ما نمی توانیم اهل سنت را دوست داشته باشیم ؛ در صورت امکان مواردی را از سیره اهل بیت…