صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

برخى روایات بى اساس در کتاب صحیح بخارى (۱)

حال که به اختصار، شخصیت بخارى را بررسى نمودیم جا دارد که کتابِ به اصطلاح صحیحِ او را نیز در پرتو سخنان پیشوایان بزرگ حدیث، ارزیابى نماییم. شایان ذکر است که ما در این بخش به نقل ایرادهاى وارد بر چندین حدیث بخارى که از سوى بزرگان مطرح شده،…

برخى روایات بى اساس در کتاب صحیح بخارى (۲)

حدیثِ «دروغ هاى سه گانه ی حضرت ابراهیم» از دیگر احادیث بى اساس صحیح بخارى و مسلم، حدیثى است که به دروغ هاى سه گانه حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره مى کند. در این زمینه در کتاب الجمع بین الصحیحین چنین آمده است: محمّد از…

برخى روایات بى اساس در کتاب صحیح بخارى (۳)

حدیثِ «انبیا چیزى به ارث نمى گذارند»!! از احادیث بى اساس بخارى مى توان به حدیث کتاب الفرائض اشاره نمود: عبدالله بن مسلمه، از مالک، از ابن شهاب، از عروه نقل مى کند که عایشه مى گوید: آن گاه که پیامبر خدا صلى الله علیه وآله از…

برخى روایات بى اساس در کتاب صحیح بخارى (۴)

حدیثِ «خواستگارى از دختر ابوجهل» از دیگر احادیث بى پایه بخارى حدیث ساختگى، خواستگارى حضرت على علیه السلام از دختر ابوجهل است. طبق این حدیث: امیرالمؤمنین علیه السلام در عهد رسول خدا صلى الله علیه وآله و در زمان حیات فاطمه ی…

برخى روایات بى اساس در کتاب صحیح بخارى (۵)

حدیثِ «سه نفر پیامبر را به معراج بردند» حدیثِ «شخصى به نام شریک پیرامون معراج رسول خدا صلى الله علیه وآله» از دیگر احادیث بى اساس بخارى است. متن روایت به این صورت است: عبدالعزیز بن عبدالله، از سلیمان، از شریک بن…

برخى روایات بى اساس در کتاب صحیح بخارى (۶)

حدیثِ «روایت مسروق از اُمّ رومان» از دیگر احادیث بى اساس بخارى، مى توان به حدیث وى در کتاب مغازى اشاره نمود: موسى بن اسماعیل، از ابوعوانه، از حصین، از ابووائل، از مسروق بن اجدع نقل مى کند که ام رومان- مادر عایشه- گوید:…