بررسی روایت اعلام بردگی امام سجاد علیه السلام برای یزید آیا امام سجاد(ع) در مقام تقیه و برای حفظ جانش، خویشتن را برده یزید اعلام کرد؟! پرسش در روایتی که در ذیل ذکر می‌شود، امام سجاد(ع) خطاب به مسلم بن عقبه و بنا به نقلی دیگر خطاب به یزید می‌گوید: «من بنده تو هستم»، در […]