صفحه آرشیو

بررسی روایت اعلام بردگی امام سجاد علیه السلام برای یزید

بررسی روایت اعلام بردگی امام سجاد علیه السلام برای یزید

بررسی روایت اعلام بردگی امام سجاد علیه السلام برای یزید آیا امام سجاد(ع) در مقام تقیه و برای حفظ جانش، خویشتن را برده یزید اعلام کرد؟! پرسش در روایتی که در ذیل ذکر می‌شود، امام سجاد(ع) خطاب به مسلم بن عقبه و بنا به نقلی دیگر خطاب به…