صفحه آرشیو

بررسی روایت اعلام پریشان کردن مو از سوی حضرت زهرا(س)

بررسی روایت اعلام پریشان کردن مو از سوی حضرت زهرا(س)

بررسی روایت اعلام پریشان کردن مو از سوی حضرت زهرا(س) آیا فاطمه(س)، مردانی که به علی(ع) جسارت کرده بودند را تهدید کرد که در صورت ادامه رفتارشان، موی سر خود را پریشان خواهد کرد؟! آیا این ‌کار با عصمت آن‌حضرت، منافات ندارد؟ پرسش در روایات…