صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

عرفان و تصوف در بستر زمان(۱)

می خواهیم درباره این مطلب صحبت کنیم که «عرفان چیست؟» خواستگاه عرفان چه چیزی است؟ و چگونه می توان عرفان را مطالعه کرد؟نکته اول این است که ما به عرفان چه نگاهی داشته باشیم و آیا عرفان هم مثل سایر علوم نظیر مثل فلسفه، کلام، تفسیر…

عرفان و تصوف در بستر زمان(۲)

ابن الوقت، یکی از مشخصه های عرفان و عارف است. کمتر جایی به درستی این را تعریف و تحلیل کرده اندو بسیاری از شارحین مثنوی هم وقتی به این دو عبارت می رسند، معمولا از کنار آنها زود می گذرند. به دلیل تفکر بعضی ها، جنبه ی منفی این ماجرا در سخنان…

اندیشه ی سیاسی صوفیه

هم آهنگی صوفیه با جریانهای حاکمتنها درباره خاستگاه فلسفی تصوف، گفتن و نوشتن که عقاید هندوان و ایرانیان قبل از اسلام، افلاطون و نوافلاطونیان، مانویان و مسیحیان در تکوین و پیدایش تصوف دخیل بوده اند از لحاظ اجتماعی تصوف دور افتادن است. در…

صوفی مسلمان

ورود شیخ احسائی به تصوفاستعمارگران با توجه به عملکرد بنی امیه فرقه ساز از اوائل قرن نوزدهم به این نتیجه رسیده بودند با ایجاد فرقه های ظاهراً مذهبی در ایران می توانند همیشه اختلاف تازه ای را به وجود آورند و از آب گل آلودی که فراهم می آورند…

صوفیه در مقابل ائمه طاهرین

یکی از نکات بسیار مهم و حائز اهمیت که متأسفانه در پس قشنگی های اصطلاحاتی یا سنن صوفیانه پنهان شده یا بهتر است بگوئیم پنهانش داشته اند تا در دسترس همگان قرار نگیرد. و به زمان ضروری به صلاحدید رئیس فرقه یا مروجان و مبلغان صوفیه برای تائید و…

نقل گرائی صوفی و عقل گرایی محقق

دوستی های جاهلانه موجب گردیده، اتباع یا هواداران صوفیه به نقل بی اعتبار و بی سند صوفیه گرایش اعتقادی داشته باشند و آنچه جز نقل، آنهم نقلی چون قصه های هزار و یک شب که پایه و اساسی ندارند معتقد بوده و از عقل گرائی گریزان باشند.در صورتی که…

ریشه ی تاریخی فرقه ی اویسیه

دون تردید اویس از بزرگان تابعین و از جمله چهار نفر زهاد پرهیزگاری است که از امیرالمؤمنین علیه السلام پیروی نموده اند شرف او همین بس که رسول خدا صلوات الله علیه او را نادیده سلامش رسانیده و خواسته اند که امتش را دعا کنند.(۱)در بعضی از روایات…

رابطه ی معروفیه با حسن بصری

پنهان داری ننگ اتصال به حسن بصریمتأخرین از صوفیان نعمه اللهیه و عبداللهیه مشهور به ذهبیه اغتشاشیه که نسبت تصوف خود را به معروف کرخی درست می کنند چون می خواستند شیعه ناب و خالص الولایه معرفی شوند نه تنها روساء سنی مذهب خود را با دلائلی غیر…

تفاسیر و فتاوای حسن بصری

معراجدر مورد معراج مباحث بسیار جالب علمی صورت گرفته است که نقل حتی به مقدار ضرورت برای ما در این جا امکان پذیر نیست یکی از مباحثی که پیرامون معراج صورت گرفته است جسمانی یا رویائی یا روحانی بودن آن می باشد که علماء شیعه همانطور کهفقیه و مفسر…

حسن بصری و خلفای سه گانه

حسن بصریو تائید کودتای بعد از رسول خداپیامبر اکرم در بستر مرگ آینده امت را زیر نظر داشته از تمام جریانات و حوادثی که در اطرافش می گذشت آگاهی داشت، به این نتیجه رسیده بود سکوتش، انفجاری را در پی دارد که با آن شریعت رهبری سیاسی و مرجعیت الهی…