صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت (۱)

مقدمهاکهارت (Eckhart) در حدود ۱۲۶۰ میلادی در آلمان زاده شد و در جوانی به فرقه دومینیکن پیوست و در مدارس دینی که تحت نفوذ استادان بزرگ دومینیکن همانند آلبرت کبیر (۱۱۹۳-۱۲۸۰م) و شاگرد او توماس آکوئیناس (۱۲۲۵-۱۲۷۴م) بودند، به تحصیل پرداخت…

از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت (۲)

۲-۱- انقطاع از اراده خود برای دریافت اراده خداهمان طور که باید صور منطبع در عقل را ترک گفت تا صورت خدا در آن ظهور کندباید اراده خود را نیز ترک گفت تا اراده الاهی در نفس ظهور کند. اراده ای که باید ترک شود عبارت است از هر گونه خواست و آرزوی…

از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت (۳)

۲٫ تولد کلمههمان طور که اشاره شد، در اندیشه اکهارت، بازگشت انسان به سوی خداوند وقتی به طور کامل محقق می شود که انسان به کشف «واحد» نایل شود. در مسیر نیل به واحد، تولد کلمه به معنای انکشاف شخص دوم تثلیث مرتبه پایین تری از اتحاد…

از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت (۴)

۲-۳- علم به مخلوقات و وجدان آنها در کلمههمان طور که گفته شد، کسی که کلمه در وجودش متولد شود هم خدا را می شناسد و هم می یابد که خودش واجد او است و با او متحد است. ثمره تولد کلمه منحصر در علم به خدا و وجدان خدا نیست، بلکه انسانی که کلمه در…

از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت (۵)

- فنای در ذات الاهیبی تردید نوافلاطونی ترین مفهوم در اندیشه اکهارت که التزام بدان، همان طور که خواهیم دید، او را به گذر از تثلیث مسیحی سوق داده است، عبارت است از مفهوم «واحد» یا «احد». مسیحیان همانند یهودیان و…