صفحه آرشیو

بزرگداشت غدیر

ایده های بزرگداشت غدیر

ایده های بزرگداشت غدیر نصب پرچم برای غدیر اطعام در روز غدیر نماز جماعت غدیر اکرام در روز عید غدیر زیارت غدیریه مسابقات نذر سه روز صیام برای صاحب قیام برگزاری دوره های آموزش غدیر شناسی بیعت با امام زمان در روز غدیر