صفحه آرشیو

بشارت انبیاء

بشارت انبیاء

پیامبر اسلام(ص) در کلام سلیمان(ع)

نصّ بشارات عهدین؛ در همۀ ادیان حقیقی و حتی در فلسفۀ یونان، از مردی سخن می‌رود که مخلوق اول در آفرینش است؛ انسانی که خداوند روح او را قبل از هر چیزی آفرید و وی را رئیس این جهان کرد. او قبل از آنکه به طور جسمانی به این جهان بیاید ناظر…

بشارتهای انبیاء الهی و دیگران درباره ظهور رسول خدا

طبق روایات زیادی که در کتابهای تاریخی و حدیث وسیره داریم بشارتهای زیادی از پیمبران گذشته و دانشمندان و کاهنان در باره ظهور پیامبر بزرگوار اسلام«ص»وارد شده که به‌اجمال و تفصیل از ظهور و ولادت و بعثت آنحضرت خبرداده‌اند،و…