صفحه آرشیو

بشارت پیامبران به آمدن ائمه

بشارت پیامبران به آمدن ائمه

بشارت پیامبران به آمدن ائمه آیا پیامبران به آمدن ائمه بشارت دادند؟ پاسخ اجمالی احادیثی از پیامبر اسلام و امامان بر این نکته گواهی می دهد که اسامی پیامبر و امامان در کتاب های مقدس آمده است، علاوه بر این که در کتاب های موجود نزد یهود و…