کرامات باب الحوایج (زندگانی و کرامات حضرت عباس علیه السلام)
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور: باب الحوائج علیه السلام زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و ۳۴ کرامت و عنایات از آن حضرت / مولف بشیر حسینی طوقی، ۱۳۵۴
مشخصات نشر: قم : آل احمد(ع )، ۱۳۸۳٫
مشخصات ظاهری: ص ۱۱۲
شابک: ۹۶۴-۹۴۷۲۱-۱-۸ ۵۰۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۹۴۷۲۱-۱-۸ ۵۰۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی
یادداشت: چاپ قبلی : نسیم حیات ، ۱۳۸۰
یادداشت: عنوان روی جلد: کرامات باب الحوائج علیه السلام .
یادداشت: کتابنامه : ص . ۱۱۲؛ همچنین به صورت زیرنویس
عنوان روی جلد: کرامات باب الحوائج علیه السلام .
عنوان دیگر: کرامات باب الحوائج علیه السلام
عنوان دیگر: زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و ۳۴ کرامت
موضوع: عبای بن علی (ع )، ۲۶؟ – ق ۶۱
موضوع: عباس بن علی (ع )، ۲۶؟ – ۶۱ق . — کرامتها
رده بندی کنگره: BP42/4 /ع ۲ح ۵ ۱۳۸۳
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۳۸
شماره کتابشناسی ملی: م ۸۳-۹۳۷۶
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ زندگانی پرافتخار و درخشان قمر بنی هاشم علیه السلام؛ سی و چهار کرامت و عنایات حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام؛ زیارتنامه حضرت ابوالفضل علیه السلام؛ پاورقی