شیعیان مدفون در بقیع ۴
۲۷ شهریور ۱۳۹۷

شیعیان مدفون در بقیع۴ شیعیان مدفون در بقیع۳ شیعیان مدفون در بقیع۲ شیعیان مدفون در بقیع۱ عبدالله بن سلام از دیگر یاران مخلص، با وفا و صادق پیامبر خدا  عبدالله بن سلام است. وی بر آیین یهود بود، که با شنیدن آوازه پیامبر خدا  به این که در مکه، مردی از عرب به رسالت برانگیخته شده […]

شیعیان مدفون در بقیع۳
۲۷ شهریور ۱۳۹۷

شیعیان مدفون در بقیع۳ شیعیان مدفون در بقیع۱ شیعیان مدفون در بقیع۲ شیعیان مدفون در بقیع۴ ۲۱٫ حکیم بن حزام حکیم بن حزام، پسر برادر حضرت خدیجه کبری  در دوره جاهلیت از اشراف و برجستگان مکه بود و از افراد دارای مکانت و موقعیت در آن دوران محسوب می‌گردید. دارالندوه که مرکز شورا و مجلس […]

شیعیان مدفون در بقیع۲
۲۷ شهریور ۱۳۹۷

شیعیان مدفون در بقیع۲ شیعیان مدفون در بقیع۱ شیعیان مدفون در بقیع۳ شیعیان مدفون در بقیع۴ سعد بن معاذ سعد بن معاذ از اصحاب پیامبر  و از انصار است. به پیامبر  ایمان کامل آورد. مردی رشید و تنومند وزیبا صورت بود. در جنگ‌ها همگام با پیامبر  شرکت داشت. در ماجرای جنگ خندق حاضر بود. تیری از جانب سپاه […]

قبور فرزندان بلا فصل ائمه در بقیع محمد بن حنفیه فرزند امام علی ابوالقاسم محمد بن امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب، در سال ۲۱ ه.ق در مدینه منوره به دنیا ‌آمد. مادر وی، «خوله حنیفه» دختر «جعفر بن قیس» بود و به همین جهت، به نام «محمد بن حنفیه» یا محمد حنفیه شناخته می‌شود.[۱] از رسول […]

شناخت بقعه مبارکه بقیع
۲۷ شهریور ۱۳۹۷

شناخت بقعه مبارکه بقیع تعرِیف بقیع: «بقیع الغرقد» مقدس ترین و با فضیلت ترین امکنه و بقاع پس از مدفن رسول خدا’ در مدینه منوّره است. بقیع اوّلین مدفن و مزارى است که به دستور رسول اکرم’ و به وسیله مسلمانان صدر اسلام به وجود آمده است.. بقیع جایگاه حرم مطهّر چهار امام معصوم از […]