صفحه آرشیو

بنت الشاطی، عایشه

کتاب شیرزن کربلا، یا، زینب دختر علی علیه السلام

شیرزن کربلا، یا، زینب دختر علی علیه السلام مشخصات کتاب: سرشناسه : بنت الشاطی، عایشه عنوان و نام پدیدآور : شیرزن کربلا، یا، زینب دختر علی علیه السلام/ تالیف بنت الشاطی؛ ترجمه جعفر شهیدی مشخصات نشر : : نشر مشعر، ۱۳۷۴٫ مشخصات ظاهری : ص…