صفحه آرشیو

بنياد بين المللي علوم وحياني اسرا

بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا

بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا تاریخ تاسیس ۱۳۷۲ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه حقیقت زنده و پویای اسلام که از چشمه‌سار عالم ربوبی بر صحنهٴ سینای نبوی(ص) و اوج حراء قرآنی و از آن بر شاخسار طوبیٰ عترت…