مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بنیاد فرهنگی امامت

بنیاد فرهنگی امامت

بنیاد فرهنگی امامت آغاز به کار بنیاد :  فقدان مرکزی تخصصی که به امر بنیادین امامت در حوزه‌های علمیه بپردازد، نیازهای روزافزون جامعه اسلامی و متأسفانه

ادامه مطلب »