مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بنیاد معارف اسلامی قم

بنیاد معارف اسلامی قم

بنیاد معارف اسلامی قم

بنیاد معارف اسلامی قم بنیاد معارف اسلامی قم   تاریخ تاسیس ۱۳۶۳ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه نام فعلی:بنیاد معارف اسلامی قم نام عربی:مؤسسۀ للمعارف

ادامه مطلب »