۱-نزول عذاب بر قوم حضرت شعیب (علیه السلام) ۲- اضافه شدن رکعات نماز (۱ هجری قمری) ۳- شروع خلافت «سفاح عباسی» و انقراض بنی امیه (۱۳۲ هجری قمری) ۴- درگذشت حکیم قرآنی میرزا مهدی الهی قمشه‏ ای (۱۳۹۳ هجری قمری) — ۱- نزول عذاب بر قوم حضرت شعیب (علیه السلام) شعیب، ایوب و بلعم بن […]