صفحه آرشیو

بهرام قاسمی

قاسمی:دولت آمریکا برخورد تبعیض‌آمیز و نگاه غیرمنصفانه به مسلمانان دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه عالی آمریکا، گفت: جای تاسف است که دولت آمریکا به دلایل کوته بینانه تجاری، چشم خود را بر مسببین اصلی اقدامات تروریستی در آمریکا بسته است و آشکارا آدرس غلط می دهد. «بهرام…