صفحه آرشیو

بهشت رضوان

صاحب بهشت رضوان بودن چگونه با شفاعت ملائکه براى آنها سازگار است؟

صاحب بهشت رضوان بودن چگونه با شفاعت ملائکه براى آنها سازگار است؟ خداوند از کسانى که داراى ایمان و عمل صالح‌اند راضى است، لکن چون ایمان و عمل صالح داراى شدت و ضعف و مراتب متفاوت است، رضایت خداوند از آنها نیز متفاوت می‌گردد. بهشت نیز به تبع…