مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بودیسم

آشنایی با آیین بودیسم

۱- سرگذشت بودابودا (Buddha) به معنای بیدار لقب گوتاماشاکیامونی (Gautamamuni -Sakya) بنیانگذار مکتب اصلاحی بودیسم است . به عقیده بوداییان وی که فرزند پادشاه شهر

ادامه مطلب »