صفحه آرشیو

بودیسم

بودیسم

آشنایی با آیین بودیسم

1- سرگذشت بودابودا (Buddha) به معنای بیدار لقب گوتاماشاکیامونی (Gautamamuni -Sakya) بنیانگذار مکتب اصلاحی بودیسم است . به عقیده بوداییان وی که فرزند پادشاه شهر کاپیلاوستو (vastu-Kapila) در شمال هندوستان بود، در حدود سال 563 ق .م . به دنیا…

چیستی شعایر در اسلام

شعایر جمع « شعار » است و به معنای « شعارها » می باشد.اما « شعار » چیست ؟ و چه معنایی دارد ؟کلمه ی « شعار » دو گونه خوانده می شود و بر این اساس، دارای دو معناست:الف) شَعار بر وزن « مَزار…