صفحه آرشیو

بورسیه فوق دکترا

بورسیه‌های فوق دکترا برای تحصیل در دانشگاه‌ سیدنی استرالیا

بورسیه‌های فوق دکترا برای تحصیل در دانشگاه‌ سیدنی استرالیا دانشگاه سیدنی واقع در کشور استرالیا، به عنوان یکی از ۴۵ دانشگاه برتر جهان، به ده دانشجو برای طی دوره فوق دکترا در این دانشگاه بورسیه ارائه می‌دهد. این دوره سه سال به طول خواهد…