صفحه آرشیو

بیت المقدس و مسجد الاقصی

بیت المقدس و مسجد الاقصی کجاست؟ لطفا توضیحاتی پیرامون آنها ارائه دهید.

بیت المقدس و مسجد الاقصی بیت المقدس و مسجد الاقصی کجاست؟ لطفا توضیحاتی پیرامون آنها ارائه دهید. پرسش بیت المقدس و مسجد الاقصی کجاست؟ لطفا توضیحاتی پیرامون آنها ارائه دهید. پاسخ اجمالی شهر بیت المقدس که پیش از اسلام به…