صفحه آرشیو

بیست و ششم مرداد

بیست و ششم مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی گرامی باد

در 26 مرداد سال 1369، نخستین گروه آزادگان به میهن اسلامی بازگشتند و ایران را از عطر حضور خود آکنده کردند. آن روز، یادآور خاطره شیرین بازگشت آزادگان به میهن اسلامی است. روزی مبارک که در آن، صابران راست قامت جمهوری اسلامی ایران، پس از سال ها…