رئیس جنبش احرار البحرین: شعار موهوم شیعه هراسی، برخی ملت های منطقه را فریب داد/ فلسطین در هفتاد سال گذشته توانسته محور وحدت اسلامی باشد حوزه/ هدف از شیعه هراسی این است که ذهن ملت های منطقه از ارزش هایی مانند آزادی و استقلال و وحدت اسلامی و آزادسازی فلسطین دور شود و به یک […]

سرگذشت فدک
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

«فدک‏»،سرزمین آباد و حاصل‏خیزى بود که در نزدیکى‏«خیبر»قرار داشت.و فاصله آن با مدینه،در حدود ۱۴۰ کیلومتر بود،که پس از دژهاى خیبر،نقطه اتکاء یهودیان حجاز به شمار مى‏رفت، (۱) سپاه اسلام،پس از آنکه یهودیان را در«خیبر»و«وادى القرى‏»و«تیما»درهم شکست،و خلائى را که در شمال مدینه احساس مى‏شد،با نیروى نظامى اسلام پرنمود،براى پایان دادن به قدرتهاى یهودى در […]

جنگ مؤته
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

سه هزار مرد جنگى آماده حرکت به مؤته شدند و پیغمبر اسلام پرچم جنگ را بسته و سرکردگى آنها را چنانکه در روایات شیعه آمده است به جعفر بن ابیطالب واگذار کرد و فرمود اگر براى جعفر اتفاقى افتاد،زید بن حارثه امیر لشکر باشد و اگر او هم کشته شد عبد الله بن رواحه و […]

الف‌) جغرافیای‌ طبیعی‌ و ویژگیهای‌ اقلیمی‌جمهوری‌ اسلامی‌ عربی‌ و آفریقایی‌ موریتانی‌ با یک‌ میلیون‌ و سی‌ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع‌ مساحت‌ یکی‌ از بزرگترین‌ کشورهای‌ آفریقای‌ غربی‌ به‌ شمار می‌رود. نزدیک‌ به‌ 300 کیلومتر مربع‌ از خاک‌ این‌ سرزمین‌ در آب‌ و مابقی‌ در خشکی‌ قرار دارد.موریتانی‌ به‌ طول‌ 463 کیلومتر با الجزایر، ۲ […]

آن روزگاران، روزگارِ خیر و خوبی بود؛ روزگارِ صحابه، روزگارِ مهاجرین و انصار، روزگارِ خلفایِ راشدین، روزگارِ سده هایِ آغازین ـ بهترین سده ها. اگر شیخ به شیوه ای رمزی، به بررسیِ اختلافات و درگیری هایِ کهن می پردازد، پرداختنِ (رمزی) او به روی دادها و درگیری هایِ روزگارِ خودش نباید دلیل بخواهد؛ روزگاری که […]

تجربه هایِ روحی ـ عرفانیِ شیخ، آن گاه که او هنوز در اشبیلیه بود، با خوابی آغاز شد، خوابی که در هنگامِ بیماری در نوجوانی دید و روند و روالِ زندگیِ او را دگرگون کرد. این دگرگونیِ روحیِ او پس از آن خواب، نخست نگاه و نظرِ پدرش را برانگیخت و سپس شگفتیِ دوستِ پدرش،«ابن […]

۳-.راهِ حلِ ابنِ رشد و راهِ حلِ تعارضات بی گمان می توان این داستانِ فلسفی را که استادِ ابنِ رشد، ابنِ طفیل، نوشته و پیش از او هر یک از ابن سینا و سهروردی نیز نمونه هایی از آن را برایِ بیانِ همین معنی نوشته اند، گزارشِ رمزی و نمادینی از سازش و همسوییِ فیلسوفانِ […]

ساختارِ اندیشه یِ ابنِ عربی ویژگیِ به راستی کم یابی دارد که من، همانندی برایِ آن در اندیشه یِ هیچ اندیشمندِ دیگری سراغ ندارم. و آن این که پژوهشگر اندیشه هایِ او را از هر نقطه که آغاز کند، آن نقطه او را به همه یِ دستگاهِ فکریِ ابن عربی حوالت می دهد. اندیشه یِ […]

نام های خدا و پدیده ها (= ممکنات)انگاره هایِ ابنِ عربی درباره یِ مفاهیمی چون «الوهیت»، «هستی»، «نیستی»، «آفرینش» و… با انگاره هایِ دین پژوهان (= متکلمان) و در پی، با انگاره هایِ همگان، یکسان نیست. بررسی و شناساییِ ریشه ها و عناصر و بن مایه هایِ پراکنده و گوناگون و فراوانی که شیخ از […]

  پدیده ها کلمه هایِ خدایندپدیده هایِ بیرونی (= موجوداتِ عینی) از آمیزش و همنشینیِ پاره ای از مراتبِ یاد شده یِ هستی پدید می آیند، مراتبی که خود در «عماء»(= نَفَسِ الهی) [ و از دم زدنِ خدا ] پدید آمده اند. و از همین جاست که پدیده هایِ بیرونی (= موجوداتِ عینی) با […]