خالق هستی آسمان و زمین را که به هم پیوسته بودند، ؛ از هم جدا کرد؛ (۱) زمین را در دو روز آفرید(۲) و آن را همچون فرشی( ۳) گستراند، (۴) آن را گهواره ای (۵) با برکت (۶) برای زندگی انسان ها قرار داد، گهواره همیشه جنبانی (۷) که از آن محافظت می شود. […]

۵٫ کفات از دیگر ویژگی هایی که در قرآن برای زمین بیان شده «کفات» است. لغویون، برای این واژه معانی متعددی ذکر کرده اند و دانشمندان و مفسران با توجه به این معانی و نیز اکتشافات علمی، دیدگاه های مختلفی درباره ی این ویژگی ارائه داده اند و حتی برخی آن را به عنوان معجزه […]

پیش درآمد از آن جایی که آزمایش یک سنت همگانی الهی است و تأثیر بسزایی در سعادت و شقاوت و پاداش و کیفر انسان ها دارد، لازم است که زوایای این بحث از نظر قرآن بررسی شود تا همه انسان ها از حقیقت آزمایش آگاه و با راه های صحیح برون رفت از آزمایش الهی […]