مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تاریخچه و منتخب

دیداخه ی دوازده رسول(۲)

در این قسمت ترجمۀ فارسی دیداخه از اصل یونانی خواهد آمد. پاورقی‌ها اطلاعاتی درباره بینامتن‌ها و معنای واژه‌ها ارائه می‌دهند. امید است که این متن

ادامه مطلب »