صفحه آرشیو

تاریخ تفسیر

تاریخ تفسیر

تاملی در صورتگری های قرآنی (۲)

با توجه به آنچه گفته آمد، می توان به اصل مساله بازگشت و یادآورشد که (آیه ی ۶۳/طه) در راستای تبعیت لفظ از معنی تا مرز هنجار شکنی به منظور تجسم بخشی سایه های محتوا در تعبیر، قابل توجیه است. زیرا محتوای آیه بر دو محور می چرخد: یکی اتهام…

درآمدی بر روش‌شناسی تحقیق در رهبری از دیدگاه قرآن کریم

الف- مقدمه: الف ـ نارسائی‌های رهبری جهان معاصر در عمل و در نظر چنان آشکار است که نشریات مغرب زمین با همه‌ی مراعات‌ها، مشحون از اعترافاتیست که به زبان‌های گوناگون بیان‌گر این کاستی‌ها است. در بخش اول این…

حفظ قرآن، جهاد و مبلغان دینی

حفظ قرآن و جهاد حفظ قرآن آثار دنیوی و اخروی بسیار دارد و عبادت شمرده می‌شود. بی‌تردید این آثار در پرتو عمل به قرآن و احکام الاهی نهفته در آن تحقق می‌یابد. در بسیاری از کشورهای اسلامی، به‌ویژه آن‌ها که زیر…

نارسایی روایات حرمت نسیان پس از حفظ قرآن

درآمد شریعت اسلامی به حفظ قرآن ترغیب کرده و فراموشی آن را، پس از حفظ نکوهش می نماید؛ اما سخن در این است که آیا این نسیان، حرمت هم دارد یانه؟ از جمله جهاتی که پژوهش در محور این احادیث را ضرورت می بخشد، نقاط ذیل است: الف. تنافی مضمونی میان…

جایگاه حفظ قرآن کریم درآیات و روایات

در بیشتر مجامع معتبر روایی شیعه، باب یا ابوابی به ذکر احادیثی در مورد حفظ قرآن اختصاص یافته است؛ امّا از آنجا که ذکر تمامی این احادیث، خود کتاب مستقلی نیاز دارد، بنابراین صرفاً جهت آگاهی از این روایات به مختصری از آنچه که در کتب مختلف…

غع

ضرورت طرح مباحث مهدویت با توجه به فرا گروهی بودن موضوع نویسنده:احمدی-فرزادفر ۲- توجه ادیان و مکاتب گوناگون به موضوع مهدویّتعقیده به ظهور یک نجات دهنده‌ی بزرگ آسمانی و امید به یک آینده‌ی روشن که در آن، نگرانی‌ها و…

برخی از مهمترین تفاسیر قرآن

در بررسی و شناخت قرآن کریم، شناخت "تفاسیر" و "مفسران" که تا حدودی می تواند جزو منابع علم تفسیر به شمار رود، گریزناپذیر است.در شیوه کار اغلب مفسران و دیدگاه های آنها و نتیجه تلاش تفسیری آنها ـ توجه به نوع گرایش های شان ـ تفاوت هایی گاه اندک…