مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تاریخ تفسیر

غع

ضرورت طرح مباحث مهدویت با توجه به فرا گروهی بودن موضوع نویسنده:احمدی-فرزادفر ۲- توجه ادیان و مکاتب گوناگون به موضوع مهدویّتعقیده به ظهور یک نجات

ادامه مطلب »