صفحه آرشیو

تبلیغ

تبلیغ

گزارش‌ تاریخ‌ یا تبلیغ‌ مسلک؟‌

آقـای عـباس امانت، مورخ بهائی‌تبار معاصر، متأسفانه همچون مورخان وابسته به این فرقه، گزارش تاریخ را با اغراض شخصی و فرقه‌ای درآمیخته است. وی در گزارش مجلس مناظره‌علمای تبریز با باب، به عمد یا سهو، مرتکب اشتباهاتی می‌شود…

تبلیغ در کشور کودتاها

بولیوی را باید کشور کودتاها نامید زیرا در سال‌‌های ۱۸۲۵ تا ۱۹۷۹ در مجموع‌ 189 کودتای‌ نظامی‌ در این‌ کشور رخ‌ داده‌ که‌ از قدرت‌ بی‌حد نظامیان‌، اختناق‌ شدید و رواج‌ فساد…

مذهب سازی ، یهود و جوانان

سران یهودی دنیا عزم جدی بر نابودی هر عقیده ای دارند ، آنان تمامی اصول و تئوریها را بهم می ریزند ، نظامها و حاکمیت ها را لرزان می سازند ، خانواده ها را ویران و نقش مدیریتی پدرها و مادرها را لگدمال می کنند . آنان تصمیم گرفته اند که به هیچ کس…

پست‌های کلیدی VOA در دست بهاییان بدسابقه

نگاهی به تاریخچه صدای آمریکا در مارس ۱۹۴۲ رادیوی دولتی ایالات متحده با عنوان رادیوی عمومی ملی(NPR) آغاز به کار کرد و چندی بعد نیز بخش بین‌المللی آن با عنوان صدای آمریکا (VOA) شروع به کار کرد. هدف از تأسیس این بخش بین‌المللی، بهبود…

امپریالیسم خبری و بهائیت

نقش راهبردی و تأثیرگذار وسائل ارتباط جمعی به ویژه رسانه های جهانی و همچنین ماهیت استکباری آنها بر اهل نظر پوشیده نیست چرا که با گسترش ارتباط و تبدیل کره ارض به دهکده جهانی، وضعیت عالم به شکلی در آمده که هر کس بر جریان اطلاعات سیطره داشته…