صفحه آرشیو

تجمّل گرایی

تجمّل گرایی

خانواده و تجمل گرایى

((تنوع خواهى)) غير از ((تجمل گرايى)) است. انسان تغيير, دگرگونى و جابه جايى اشيا اطراف خود را دوست دارد و بدين منظور در حد معقول و اعتدال از وسايل و ابزار مادى بهره مى گيرد و روزنه اى جديد در زندگى مادى خود مى گشايد.آدمى براى ادامه زندگى از…

خانواده؛ تجمل گرایی و اسراف

ان ربک يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر انه کان بعباده خبيرا بصيرا. (اسراء:30) به درستي که پروردگارت گشاده مي گرداند روزي را براي آن که مي خواهد و تنگ مي گرداند؛ به درستي که او به بندگانش آگاه و بيناست.از اين آيه بر مي آيد که خداوند بزرگ بر اثر…

تجمّل گرایی در زندگی ِمسلمان ِایرانی

مقدمهدیروز به برکت تحمّل سختی‌های دلسوختگان ارزش‌ها، کمتر از سه قرن آقای عالم شدیم و برای حمل کلید کتاب خانه‌هایمان شترها را به اختیار می‌گرفتیم وامروز برای استفاده از کالاهای لوکس مسابقه‌ی دوی ماراتن گذاشته و در…