صفحه آرشیو

تحریف

تحریف

شهید مطهرى، پیامهاى عاشورا و خطر تحریف، مرورى دو باره(۳)

ب. خطر تحریف به همان مقدار که تفسیر صحیح از عاشورا سازنده، حیات‏بخش و حرکت‏آفرین است،برداشت نادرست و منحرف کردن آن از مسیر واقعى مى‏تواند مخرب و مخدر باشد و حداقلجامعه را بر خلاف هدف امام‏حسین(ع) دچار رکود و رخوت نماید.شهید…

شهید مطهرى، پیامهاى عاشورا و خطر تحریف، مرورى دو باره(۲)

درسهاى آموزنده نگرش الهى، حماسى به نهضت عاشورا دستاوردهاى مهمىبه همراه دارد که یکى از آنها تسهیل پیام‏گیرى از این نمایشبى‏همتاى اسلامى است. شهید مطهرى با این نگاه پیام‏هایى را ازاین نهضت برداشت کرده‏اند که در اینجا به اهم…

شهید مطهرى، پیامهاى عاشورا و خطر تحریف، مرورى دو باره(۱)

درک پیام عاشورا و الگوگیرى از آن در گرو درک حقیقت قیام کربلا وارائه تفسیر صحیح از آن و شناخت و مبارزه با تحریفاتى است که ممکن است در این حادثه رخ دهد.در طول تاریخ، عالمان روشن‏ ضمیر شیعه، پیوسته نگهبانى از این سنگربزرگ را به عهده داشته…

تحریفات مدرن نهضت کربلا

توحید، هدف آموزه‌هاي اديان هدف همة آموزه‌هاي قدسي اديان و حوادث بزرگي که بر پيرامون آنها از طريق انبيا و اوصياي آنها و مؤمنان اتفاق افتاده، اين بوده که زندگي دنيايي انسان، اعم از زندگي شخصي و اجتماعي او را تحت تأثير قرار دهند و…

مراقب انحراف باشیم

باز خواني دلايل انحراف جامعه اسلامي در ماجراي کربلا ... و کاروان در ميان همهمه ملائک و دلهره و اندوه زنان و کودکان افلاکيِ خاک نشين وارد سرزمين ماتم يعني کربلا شد. حسين بن علي (ع) ساکن ديار عشق گرديد. دفتر تاريخ دوباره به صفحه غم انگيز ولي…