صفحه آرشیو

تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب

تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب

تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب چکیده سوگواری دینی یا همان عزاداری و برگزاری آیین‌های سوگ برای بزرگان دین و به‌ویژه سوگواری‌های درپیوند با محرم از مهم‌ترین عناصر شکل‌دهنده هویت شیعی است. این موضوع چنان مهم است که شمار…