صفحه آرشیو

تحول

تحول

نودینى در یهودیت (۱)

نودینى در یهودیت شواهد تاریخى بیانگر این واقعیت است که در طول تاریخ، برخى از پیروان ادیان مختلف به دلایلى که در اینجا مجال ذکر آنها نیست، از کیش خود سربرتافته، به سایر ادیان گرویده اند. بدون تردید، چنین رویدادى به ندرت اتفاق افتاده است و…

نودینى در یهودیت (۲)

کاربرد و معانى نودینى در عهد عتیق در متون اولیه یهودى از تغییر آیین و نودینى سخنى نرفته است و اعتقاد بر آن بوده است که غیر اسرائیلى ها بدون تغییر آیین مى توانند مناسک یهودى را اجرا کنند. در متون متأخر بحث هایى در این زمینه صورت گرفته است،…