صفحه آرشیو

تخریب قبور ائمه بقیع

تظاهرات مسلمانان هند در سالروز تخریب قبور ائمه بقیع

صدها نفر از مسلمانان شیعه و سنی و علمای هند روز گذشته در آستانه هشتم شوال، سالروز تخریب قبور ائمه بقیع، با شرکت در تظاهراتی این اقدام وهابیان را محکوم کردند. تظاهر کنندگان در شهرهای دهلی نو پایتخت و لکنو مرکز ایالت اوتارپرادش با سردادن…