مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: ترجمه انجیل به فارسی

انجیل نادرشاهی

سابقه ترجمه انجیل به فارسی دست کم به قرن هشتم هجری / قرن چهاردهم میلادی؛ یعنی حوالی سال ۷۱۸ هجری می رسد. شرحی مبسوط از

ادامه مطلب »