صفحه آرشیو

ترجمه انگلیسی

ترجمه انگلیسی

ترجمه ای متین و ماندگار از قرآن مجید به زبان انگلیسی

به قلم استاد قرائی، نشر مرکز ترجمه ی قرآن مجیدکسانی که از «کثرت» ترجمه های امروزین قرآن مجید به زبان فارسی شگفت زده می شوند، اگر بدانند که ترجمه ی کتاب قدسی آسمانی ما به زبان های انگلیسی و فرانسه در قرن بیستم، هر یک از ترجمه های…