صفحه آرشیو

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 197 ، ح 3888

امام على علیه السلام :

هر کس به خدا توکل کند، دشوارى ها براى او آسان مى شود و اسباب برایش فراهم مى گردد. «تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۱۹۷ ، ح ۳۸۸۸»