صفحه آرشیو

تعداد امامان از جانب خدا و غیبت امام زمان

تعداد امامان از جانب خدا و غیبت امام زمان

تعداد امامان از جانب خدا و غیبت امام زمان خلاصه پرسش اگر به هر دلیلی، به وصیت پیامبر(ص) عمل می‌شد و امامان معصوم(ع) به ترتیب، متصدی حکومت می‌شدند، آیا باز هم «غیبت امام» رخ می‌داد و عمر آخرین امام تا این اندازه طولانی می‌شد؟…