صفحه آرشیو

تفاسير باطني

تفاسير باطني

برخی از مهمترین تفاسیر باطنی فریقین

در این نوشته به گروهی از مهم ترین تفاسیر باطنی که گرایش غالب یا یکی از گرایشهای غالب آنها است، اعم از شیعه و اهل سنت، به ترتیب عصر و زمان حیات مفسران آنها، اشاره می شود: ۱٫ تفسیر القرآن العظیمتألیف سهل بن عبدالله تستری، از عالمان عارف اهل…

باطن قرآن کریم

مقدمه «باطن‏» در لغت، به معنای پنهان در مقابل ظاهر و آشکار است. (۱) در این نبشتار، منظور از «باطن قرآن کریم‏» دلالت‏های پنهان آن یا معانی و معارفی است که آیات کریمه بر آن دلالت دارد. در مقابل،…

فهم ظاهر و باطن قرآن

قرآن کریم ریسمان الهی است که از مقام «لدن»آویخته شده و مرحله‌ی نازله‌ی آن در پوشش لفظ عربی روشن درآمده تا همگان بتوانند پس از تلاوت یا شنیدن، با تعقّل و فکر کردن از آن بهره‌مند گردند و همراه با قرآن عروج معنوی…

باطن قرآن کریم

مقدمه «باطن» در لغت، به معناى پنهان در مقابل ظاهر و آشکار است. در این نبشتار، منظور از «باطن قرآن کریم» دلالت‏هاى پنهان آن یا معانى و معارفى است که آیات کریمه بر آن دلالت دارد. در مقابل، «ظاهر قرآن…

چیستى باطن قرآن کریم از منظر روایات (۱)

طرح مسأله در اصل وجود بطن و باطن براى آیات قرآن تردید و اختلافى نیست و روایات بسیار زیادى بر آن دلالت دارد، ۱ ولى در این که مراد از بطن و باطن آیات قرآن چیست، دیدگاه ها و بیانات مفسران و دیگر دانشمندان مختلف است، برخى باطن قرآن را به…

چیستى باطن قرآن کریم از منظر روایات (۲)

۲٫ بررسى احتمالات و دیدگاه ها در معناى ظاهر و باطن در بیان معناى ظاهر و باطن، در گذشته و حال، دیدگاه ها و احتمال هاى فراوانى مطرح شده است و چون در این مقاله مجال بررسى همه احتمالات و دیدگاه ها نیست، به بررسى دو احتمال از شیخ…

باطن قرآن

در باره ى چیستى باطن قرآن، هم در روایات توضیحاتى داده شده و هم فرضیه ها و نظریه هایى از طرف دانشمندان اسلامى ارائه شده است. به طور کلّى در این باره دو نظر کاملا متفاوت وجود دارد: یکى باطن را از نوع معانى مى داند و دیگرى آن را از نوع…

باطن قرآن

الف ) ديدگاه معنا شناسانه: بيش ترين كسانى كه در باره ى ظاهر و باطن قرآن و روايات مربوط بحث كرده اند، در اين گروه جاى دارند، يعنى باطن را از نوع معانى مى دانند، اگر چه در اين كه باطن قرآن به چه معانيى گفته مى شود اختلاف…