مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تفاوتها

تفاوت زن و مرد

آهنربایی از جنس محبت هن لباس لکم و انتم لباس لهن… آنها لباس شما هستند؛ و شما لباس آنها…بقره، ۱۸۷زن و مرد لباس و تن

ادامه مطلب »