صفحه آرشیو

تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران و عراق

تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران و عراق

تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران و عراق تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران و عراق و سوء تفاهم‌هایی که در اربعین ایجاد می‌شود مسئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین به بیان برخی مسائل و آسیب‌های فرهنگی پیاده‌روی اربعین پرداخت و عنوان کرد:…