تفاوت نماز شیعه وسنی پرسش چه تفاوتهایی میان نماز شیعیان و اهل تسنن وجود دارد؟ لطفا با جزئیات بیان فرمایید:   پاسخ تفاوت نماز شیعه وسنی : درباره تفاوت‌های نماز شیعه و سنی مطالب بسیار است؛ که بررسی تمام این تفاوت‌ها بحث مفصل و طولانی می‌طلبد اما برخی از آنها اشاره‌ می‌کنیم: در اصل تعداد […]