صفحه آرشیو

تفاوت پيامبر با امام

تفاوت پیامبر با امام در چه مواردی می باشد؟

پاسخ : «شأن نبى» آن است که راه را بر مردم آشکار کند؛ امّا بر امام است که مردم را به پیمودن راه وادارد. براین اساس مقام امامت از نبوت بالاتر است و به همین دلیل، ابراهیم خلیل، مدت ها پس از آن که به پیامبرى رسید و پس از پیروزى در امتحان هاى…