صفحه آرشیو

تفسيرهاي موضوعي معاصر

تفسيرهاي موضوعي معاصر

نگاهی به تفسیرهای موضوعی معاصر

توجه و گرایش به تفسیر موضوعی، در دوره ی معاصر و روش های گوناگونی که افراد و گروه ها و مؤسسات مختلف در زمینه تحقیق و تنظیم آن پیش گرفته اند، موجب گردیده است تا این شیوه ی تفسیری جایگاه ویژه ای را در میان شیوه های دیگر به خود اختصاص دهد.البته…