صفحه آرشیو

تفسیر به رای

تفسیر به رای

تفسیر به رأی؛ چیستی و چرایی

سرآغازپیش از ورود به اصل مطلب لازم است اشاره ای ولو کوتاه به مفاهیم به کار رفته در الفاظ عنوان داشته باشیم: الف. تفسیرمعنی لغوی: این کلمه مصدر باب تفعیل از ماده " فسر " به معنی بیان و کشف (ابن منظور، ۱۴۰۵ قمری، ج ۵ ص ۵۵) و یا به اشتقاق…